วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กกต.เชียงใหม่ ลุยแบ่งเขต สท. ต่อเนื่อง เปิดรับความเห็นเขตเทศบาลตำบลเพิ่มอีกเป็นกลุ่มที่ 3

กกต.เชียงใหม่ ลุยแบ่งเขตสมาชิกเทศบาลตำบลต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศแบ่งเขตใหม่อีก 8 อำเภอ เมือง เชียงดาว แม่แตง ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี หางดง และแม่แจ่ม พร้อมเปิดรับฟังความเห็น-ข้อเสนอแนะ ถึง 13 มี.ค. นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นกลุ่มที่ 3 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีด้วยกันทั้งสิ้น 8 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2. อำเภอเชียงดาว 3. อำเภอแม่แตง 4. อำเภอดอยสะเก็ด 5. อำเภอสันทราย 6. อำเภอสารภี 7. อำเภอหางดง และ 8. อำเภอแม่แจ่ม พร้อมกับเปิดให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยจัดทำเป็นหนังสือแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะส่งถึง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เพื่อที่ กกต.เชียงใหม่ จะได้รวบรวมความเห็นต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

ทั้งนี้ กกต.เชียงใหม่ ได้นำแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในอำเภอต่างๆ ของเชียงใหม่ ออกรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะแล้ว 2 กลุ่มอำเภอ โดยกลุ่มแรกประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อำเภอจอมทอง 2. อำเภอดอยหล่อ 3. อำเภอแม่แตง 4. อำเภอสันป่าตอง และ 5. อำเภอฮอด อีกกลุ่มประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งสิ้น 12 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อำเภอไชยปราการ 2. อำเภอเชียงดาว 3. อำเภอดอยสะเก็ด 4. อำเภอดอยหล่อ 5. อำเภอฝาง 6. อำเภอพร้าว 7. อำเภอแม่แจ่ม 8. อำเภอแม่แตง 9. อำเภอแม่ริม 10. อำเภอแม่วาง 11. อำเภอแม่อาย 12. อำเภอสันกำแพง 13. อำเภอสันทราย 14. อำเภอสันป่าตอง 15. อำเภอหางดง และ 16. อำเภอฮอด

สำหรับกลุ่มอำเภอกลุ่มที่ 3 นี้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 อำเภอ ในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลที่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ทต.หนองป่าครั่ง ทต.ฟ้าฮ่าม ทต.สันผีเสื้อ ทต.หนองหอย และ ทต.ช้างเผือก

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอเมืองเชียงใหม่.pdf

 

อำเภอเชียงดาว มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทต.พระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย ทต.เมืองงาย และ ทต.เชียงดาว

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอเชียงดาว.pdf

 

อำเภอแม่แตง มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอแม่แตง.pdf

 

อำเภอดอยสะเก็ด มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย ทต.แม่โป่ง ทต.แม่ฮ้อยเงิน ทต.ป่าเมี่ยง ทต.ป่าป้อง ทต.สันปูเลย ทต.ตลาดขวัญ และ ทต.ดอยสะเก็ด

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอดอยสะเก็ด.pdf

 

อำเภอสันทราย มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ทต.ป่าไผ่ และ ทต.หนองแหย่ง

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอสันทราย.pdf

 

อำเภอสารภี มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ทต.ชมภู ทต.หนองผึ้ง ทต.ป่าบง ทต.ยางเนิ้ง ทต.หนองแฝก และ ทต.ดอนแก้ว

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอสารภี.pdf

 

อำเภอหางดง มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ทต.หารแก้ว ทต.บ้านปง ทต.หางดง ทต.สันผักหวาน และ ทต.หนองตองพัฒนา

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอหางดง.pdf

 

อำเภอที่ 8 ของกลุ่มนี้คือ อำเภอแม่แจ่ม มีการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลตำบลท่าผา

http://www.chiangmaidaily.com/wp-content/uploads/2020/03/แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล-อำเภอแม่แจ่ม.pdf