วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564

รอบนครพิงค์

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
มทบ.32 ทำเท่ พาทหารเกณฑ์ใหม่เยี่ยมเมียคลอดลูกถึงขอบเตียง
ขุนทหาร มทบ.32 ลำปาง ช่วยซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เชียงใหม่ทำบุญถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เชียงใหม่ระดมสมองจัดแถวการบริหารจัดการน้ำ
กอ.รมน.เชียงใหม่ มอบเตาเผาถ่านชีวมวล
เริ่มที่เด็ก!! กอ.รมน.เชียงใหม่ลงพื้นที่แม่ออนจัดกิจกรรมสร้างความรัก
ลำปางร่วมใจปรับภูมิทัศน์เขื่อนยาง ปภ.เขต 10 จัดเต็มหนุนทั้งกำลังคน เครื่องจักร
“แม่หลวงอำพร” ร่วม กม. พุทธศาสนิกบ้านดอนปิน รถถวายเทียนพรรษา
สำคัญยิ่งคือ ความซื่อตรง แนะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง