วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

รอบนครพิงค์

จักษุแพทย์ มช. ขยายพื้นที่ตรวจผู้ป่วยนอก เปิดชั้น 6 เพิ่มพื้นที่ได้อีก 65%
คณะผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย มอบเงินเพื่อโรงพยาบาลขุนยวม
เชียงใหม่เปิดการฝึก “รด.” อย่างเป็นทางการ ผบ.มทบ.33 ย้ำ ต้องปลอดภัย!!
ส่งมอบใบประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ให้เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ
มูลนิธิกำลังใจต่อเติมฝันปันความรู้ เป็นปีที่ 8 ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านหัวฝาย
กกล.ผาเมืองบูรณาการอำเภอแม่สาย วางลวดหนามสกัดต่างด้าวหนีเข้าเมือง
ป.ป.ท. ร่วมกับ อำเภอสะเมิง ผุดกิจกรรมป้องทุจริตเชิงรุก
กองกำลังผาเมือง เพิ่มมาตรการเพียบ เข้มสกัดแรงงานต่างด้าว
ศฝ.นศท.มทบ.33 ผุดนวัตกรรมทดสอบร่างกาย ลดการสัมผัส ป้องกันแพร่โควิด-19
ปปส.ภาค 5 – วิทยุ ทภ.3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้านยา 26 มิถุนา เปิดสายให้ประชาชนมีส่วนร่วม