วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวเกษตร

(คลิป) นาปรังเขื่อนแม่กวงฯ ปลูกแล้วกว่า 80% ส่งน้ำให้ก่อน 2 สัปดาห์ ไม่มีแย่งน้ำ คาดใช้น้อยกว่าแผน
“เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” จัดยิ่งใหญ่ ในธีม “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 1-12 ธ.ค. 65
“ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่” คป.ลำพูน วางแนวคิดนำใช้พื้นที่ห่างไกล
“120 ปี กรมชลประทาน” เปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ชป.1 จัดเต็ม “ร้อยซาวปี๋ เด่นสะหลี ชลประทานล้านนา”
ทุกชิ้นส่วน “ต้นกัญชา” ม.แม่โจ้ เปิดขายแล้ว ย้ำ!! ต้องออกกฎหมายควบคุม
120 ปี กรมชลประทาน ชป.1 จัดนิทรรศการ “น้ำปิงตอนบน” 13-15 มิ.ย. จัดเต็มที่สำนักงานทุ่งโฮเตล
(คลิป)…คป.ลำพูน เปลี่ยน “ฝายหนองสลีก” เป็นฝายพับได้ คาดพื้นที่เกษตรไม่ขาดแคลนน้ำ
อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ช่วง “ยูนิค” ทำเสร็จ 100% ภาพรวมสร้างได้ 68.54%
“เชียงใหม่การ์เด้นแลนด์” ท่วมหน้าแล้งรอบที่ 2 คบ.แม่แฝก-แม่งัด เดินเครื่องสูบน้ำให้ความช่วยเหลือ
ฝนฤดูแล้งซัดถล่ม 2 หมู่บ้านใน อ.สันทราย น้ำท่วม คบ.แม่แฝก-แม่งัดฯ นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือ