วันเสาร์, 4 กรกฎาคม 2563

ปกครอง ท้องถิ่น

ลำพูนจัดวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน น้อมระลึกถึง “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในหลวงรัชกาลที่9
เชียงใหม่จัดรำลึกสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เบิกตัวผู้บำเพ็ญคุณ 9 รายรับเข็ม อส.สดุดี
ชาวศรีย้อยเมืองลำพูน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดกู่ละมักเตรียมฉลองปอยหลวง
ผวจ.ลำพูนนำเอง ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 3 จัดเต็ม!! เพื่อชาวบ้านโฮ่ง
เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด เชียงใหม่จัดอบรมเยาวชนอาสา คาดกว่า 200 คนมีภูมิคุ้มกัน
สานต่อพระราชปณิธาน อำเภอปายแม่ฮ่องสอนยังเดินหน้าสร้าง “ฝายมีชีิวิต” ต่อเนื่อง
อ.เมืองเชียงใหม่เข้มตรวจบันเทิงต่อเนื่อง ลุยทั่วทั้งพื้นที่ พบทุกแห่งอยู่ในกติกา
ชาวขี้เหล็กแม่แตง จัดแข่งบอลรวมเงินช่วย”ตูน” อย่างม่วนบอลลูกผสมชายหญิง ให้นายอำเภอเป็นกรรมการ
“คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 3-4 ธ.ค.60 ทต.ท่าศาลา จัดงานม่วนๆ หวังสร้างสำนึกรักษ์น้ำแม่คาว
กฎหมายท้องถิ่นเพิ่งโผล่มารับฟังความเห็น ยังแค่ฉบับเดียว พรบ.พัทยา ถ้าแก้ไขไปแนวกัน นายกฯ หลายคนมีสิทธิกินแห้ว อดได้ลงสมัคร