วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

ข่าวสังคม

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนันวิทยากรอบรมผู้นำท้องที่
ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป “ปนัดดา” ย้ำคนการศึกษา
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพิธีถวายสักการะ
“ทำดีเพื่อพ่อ” บ้านดอนปิน จัดทั้งซุ้มอาหารและน้ำดื่ม บริการผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล “แม่เลี้ยงวรรณี” จัดสิ่งของช่วยงานเชียงใหม่
ขอเยาวชน…รักสมัครสมาน ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี….. “โดย ม.ล.ปนัดดา”
ลำพูนประกอบพิธีทำบุญครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
เชียงใหม่จัดทำบุญครบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนการแก้น้ำท่วมหางดง
“ปนัดดา” ย้ำ!! ยึดมั่นพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งอื่นใด