วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวการศึกษา ข่าวธุรกิจ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ บชน.-บก.ทางหลวง สานต่อโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยปีที่ 3”
บสย. SMI สภาอุตฯ ร่วมต่อยอด ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก ส.อ.ท.
“การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรฯ” ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU ดึงนักวิชาการ 12 ประเทศ ร่วมถก
บสย. เติมเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วย SMEs รุกลงพื้นที่หาข้อมูล/ให้ข้อแนะนำ
เปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรกคึกคัก ผู้โดยสารระหว่างประเทศพรึบสนามบินเชียงใหม่
บสย. ผนึก ส.อ.ท. สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน ผสานกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย
“Zoo Outreach Program” สวนสัตว์เชียงใหม่จัดหวังปลูกฝั่งการอนุรักษ์ให้นักเรียน
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ไม่เป็นอุปสรรคด้านการศึกษา
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” สารภีพิทยาคม จัดกิจกรรมกระตุ้น การต้านยา!!