วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ข่าวการศึกษา ข่าวธุรกิจ

“การปฏิวัตินวัตกรรมการเกษตรฯ” ม.แม่โจ้ ร่วมกับ AAACU ดึงนักวิชาการ 12 ประเทศ ร่วมถก
บสย. เติมเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วย SMEs รุกลงพื้นที่หาข้อมูล/ให้ข้อแนะนำ
เปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรกคึกคัก ผู้โดยสารระหว่างประเทศพรึบสนามบินเชียงใหม่
บสย. ผนึก ส.อ.ท. สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน ผสานกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย
“Zoo Outreach Program” สวนสัตว์เชียงใหม่จัดหวังปลูกฝั่งการอนุรักษ์ให้นักเรียน
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ไม่เป็นอุปสรรคด้านการศึกษา
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” สารภีพิทยาคม จัดกิจกรรมกระตุ้น การต้านยา!!
“สารภีพิทยาคม” คิ๊กออฟ ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สิ้น มิ.ย. 65 ต้องให้ครบ 100%
แอร์เอเชียตอกย้ำความแข็งแกร่งฮับเชียงใหม่ ตั้งเป้าทั้งปีผู้โดยสาร 12.3 ล้านคน สิ้นปี 65 เปิดบริการ 100%