วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ไอเดียเยี่ยม พระเณรเชียงใหม่ แยกขยะพลาสติก รีไซเคิลเป็นน้ำมัน ใส่เครื่องตัดหญ้าในชุมชน

พระภิกษุสามเณร วัดพระนอนขอนม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันคัดแยกขยะ ที่ประชาชนทิ้งในงาน ประเพณีสรงน้ำพระ นำไปทำน้ำมันดีเซล ใช้กับเครื่องตัดหญ้าในชุมชน และยังแปรรูปได้อีกหลายชนิด ทั้งน้ำมันเบนซีน แก็สหุงต้ม

นาย รณกร บวรเลิศศักดา ชาวบ้านพระนอนขอนม่วง หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ตนเองเป็นชาวบ้านที่นี่ มีแนวคิดและจิตอาสาในการกำจัดเศษขยะ เพื่อคัดแยก นำไปผลิตน้ำมันดีเซลใช้กับเครื่องตัดหญ้า เพื่อตัดหญ้าภายในชุมชน และการจัดงานแต่ละปีจะมีขยะจากโรงทานที่นำมาเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะพาสติก สามารถนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซีน และแก๊สหุงต้ม และแปรรูปได้อีกหลายอย่าง ขยะพาสติกประมาณ 1 กิโลกรัม ก็จะได้น้ำมันดีเซลประมาณครึ่งลิตร ถือเป็นโครงการนำร่อง ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะ ให้น้อยลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากวัดไหนสนใจ สามารถติดต่อ ให้เข้าไปดำเนินการได้ อย่างน้อยก็จะสามารถ ช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทาง โดยไม่ต้องนำไปฝั่งกลบ ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม