วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ฝาง นำเป้าหมาย 24 ราย บำบัด เคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

อำเภอฝางขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด จัดชุดลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบำบัด 24 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ บ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง/ผอ.ศป.ปส.อ.ฝาง มอบหมายให้ นายศตวรรษ อภิวงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ฝาง 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง หน่วยงานทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฝาง กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน ฝ่ายปกครองตำบลโป่งน้ำร้อน ชรบ. และ อสม. ร่วมทำกิจกรรม พบปะให้กำลังใจผู้บำบัดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกับทำการตรวจปัสสาวะผู้บำบัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริการตัดผมให้กับผู้บำบัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีผู้บำบัดเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 24 คน