วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

เลือก สว. อ.เมืองเชียงใหม่ คึกคัก ผู้ลงสมัคร 344 คน มาถึงที่เลือกครบ “เลิศวิโรจน์” เผยยังไม่พบปัญหาโดยเฉพาะ “ฮั้ว”

09 มิ.ย. 2024
123

บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเช้าวันนี้ (9 มิ.ย. 67) ที่ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัคร สว. เริ่มทยอยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งแต่ 7 โมงเช้า โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มาร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เพื่อให้การเลือก สว. ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด

สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงสมัครคัดเลือก สว. ทั้งหมด 344 คน ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยการเลือก สว.ในวันนี้ จะมีการเลือก 2 รอบ ในส่วนของรอบแรก จะคัดเลือกผู้สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกันให้เหลือกลุ่มละ 5 คน หรือไม่เกิน 100 คน ซึ่งผู้สมัครสามารถลงคะแนนให้กับตนเองได้ จากนั้นก็จะเลือกในรอบสองต่อทันทีให้เหลืออำเภอละไม่เกิน 60 คน โดยจะมีการแบ่ง 20 กลุ่มอาชีพเป็น 4 สาย สายละ 5 กลุ่มอาชีพ แล้วให้ผู้สมัครในสายเลือกไขว้กันเอง ผู้สมัคร 1 คน เลือกได้ 4 กลุ่มอาชีพในสายตนเอง แต่จะไม่สามารถเลือกตนเองได้ หรือจะไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1-3 ของแต่ละกลุ่ม คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในระดับอำเภอ เพื่อไปในระดับจังหวัดต่อไป

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่มีผู้ลงสมัคร สว. มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และจากการสังเกตการณ์ ก็พบว่า ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจกับผู้สมัคร เพราะกติกาในการเลือกครั้งนี้มีความซับซ้อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด สำหรับเรื่องการร้องเรียนโดยเฉพาะการฮั้วเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงยังไม่พบพฤติกรรมที่ชัดเจน แต่ให้ กกต.ในพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบพฤติกรรมทั้งก่อนหน้า และต่อเนื่องจากนี้ ว่าเข้าฐานความผิดหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีโทษหนัก ทำจำคุกและปรับ

ด้าน นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครคัดเลือก สว. ทั้ง 25 อำเภอ และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,883 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยคาดว่าในวันนี้จะมีผู้ที่ได้รับเลือก สว. เป็นตัวแทนในระดับอำเภอครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ เพื่อไปคัดเลือกต่อในระดับจังหวัด และคาดว่าท้ายที่สุดแล้ว ในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น สว. ในกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างแน่นอน