การท่องเที่ยวใต้หวัน นำผู้ประกอบการโร๊ดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังกระตุ้นยอดนักเที่ยวไทย-ไต้หวันเพิ่ม

ผอ.การท่องเที่ยวไต้หวัน ดึงฟรีวีซ่า กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชียงใหม่ – ไต้หวัน อาศัยเส้นทางบินตรง เปิดเมืองท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น

วันที่ 23 ม.ค. 67 ที่โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ นางสาวซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวไต้หวัน กรุงเทพ นำผู้ประกอบการทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร จากประเทศไต้หวัน จำนวน 21 แห่ง มาเข้าร่วมออกบูธ กระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพเมืองพี่เมืองน้อง เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และไต้หวัน ให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยฟรีวีซ่า ที่ทำให้การท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ

นางสาวซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวไต้หวัน กรุงเทพ กล่าวว่า การเดินทางมาจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากไต้หวัน จำนวน 221 ราย เดินทางมาพบประผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันเพิ่มขึ้น หลังจากในปี 2566 ตั้งแต่มกราคมถึงพฤจิกายน การท่องเที่ยวของไต้หวันเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไป 340,000 คน คิดเป็นร้อยละ 95 หากเทียบจากในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีนักท่องเที่ยวจากไต้หวันเดินทางมาประเทศไทย กว่าร้อยละ 92 จากปัจจัยของไทยเปิดฟรีวีซ่า ส่งผลให้ชาวไต้หวันคิดง่าย สะดวกพร้อมเดินทางได้ตลอดเวลา หากรัฐบาลทั้งสองประเทศเปิดฟรีวีซ่าต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2567 การท่องเที่ยวของไต้หวันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเกิน 4 แสนราย เช่นเดียวกันชาวไต้หวันจะเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนการเดินทางมาครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ เมืองเป้าหมายของชาวไต้หวัน ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากกรุงเทพฯ ขณะจังหวัดเชียงใหม่มีสายการบิน บินตรง 4 สายการบิน จากการตรวจสอบพบว่าทุกเที่ยวบินจะเต็มทุกเที่ยว อย่างทีมผู้ประกอบการจะเดินทางมา หาซื้อตั๋วเครื่องบินยังได้ยาก เป็นทิศทางที่ดีขึ้น การได้นำผู้ประกอบการจากไต้หวัน แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยวชาวไทย พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดตลาดและขยายการท่องเที่ยวของไต้หวันในปี 2567