วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

“Lamphun Tech Fair 2023” สภาอุตฯ ลำพูน จัดแสดงศักยภาพ SMEกระตุ้นการผลิต

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน งานแสดงศักยภาพ SME ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้งาน “Lamphun Tech Fair 2023” ของอุตสาหกรรมขึ้นรูป แปรรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME จังหวัดลำพูน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมครบวงจร

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน Lamphun Tech Fair & Supply Chain 2023ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME จังหวัดลำพูน หลังจากที่จากการที่จังหวัดลำพูนได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีโครงการสำรอง (Y2) และมอบหมาย ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในเรื่องของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด อีกทั้ง ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME จังหวัดลำพูน โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลในการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภายในงาน ทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้จัดบูธนำแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาจัดแสดงในงาน โดยงานนี้มีการนำเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ ที่สามารถแบ่งเบาภาระของมนุษย์มาจัดแสดง และอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ น่าสนใจก็คือ ดร.รยากร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการ บริษัทเอ็มเค บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้นำ Virtual reality เทคโนโลยีเสมือนผ่านแว่นตา เรียกว่าบล็อกเชน ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเพื่อประเมินคาร์บอนได้อย่างมีมาตรฐานระบบจะคำนวณการ์ดเรือนกระจกแบบอัตโนมัติและแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้

ด้าน นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ลำพูน เปิดเผยว่า การจัดงาน Lamphun Tech Fair & Supply Chain 2023 เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ในการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอยากฝากกับรัฐบาลใหม่ ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศ แต่ SME ของไทยมีความสำคัญมากซึ่งต้องสร้างให้เข้าแข็งแกร่งควบคู่กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และจะเป็นกำลังสำคัญในฐานการผลิตระยะยาว