วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566

คบ.แม่แฝก-แม่งัดฯ​ ถกใช้น้ำเพาะปลูก​ 66​ เคาะเริ่มส่ง​ 19​ มิ.ย.​ ย้ำใช้น้ำฝนเป็นหลัก

06 มิ.ย. 2023
4467

คบ.แม่แฝก-แม่งัดฯ​ ถกวางแผนใช้น้ำช่วงเพาะปลูก​ 2566​ เคาะเริ่มส่งให้พื้นที่บริการ​ 19​ มิ.ย.​ สิ้นสุด​ ต.ค.​ 66​ ย้ำใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำชลประทานใช้เสริม​ เน้นปฏิบัติตาม​ 12​ มาตรการของกรม​ชล​ ด้านเกษตรกรรับช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566​ เวลา 10.000 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาประชาคมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในการประชุมวางแผนบริหารจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี​ 2566​ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล​ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก​ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้มอบหมายให้​ นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำในพื้นที่โครงการฯ​ แม่งัดสมบูรณ์ชล​ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2566 โดยให้สอดคล้องกับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ของกรมชลประทาน​ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการน้ำ และส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก จะใช้น้ำชลประทานเสริม กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น

ทั้งนี้มติที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เริ่มมีการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่แม่งัด​ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดการส่งน้ำในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2566 โดยเกษตรกรจะต้องดำเนินการขุดลอกแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายหลักและสายซอยต่างๆ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อรองรับการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งน้ำตามแผนที่กำหนดไว้