วันอังคาร, 6 มิถุนายน 2566

กรมราชทัณฑ์ จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการหางานให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

วันที่ 27 เม.ย. 66 ที่ เรือนจำชั่วคราวกลางเวียง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ” เพื่อเป็นแนวทางการหางานให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อให้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผู้ต้องขังได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

การดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงในวันนี้จะเริ่มนำร่อง ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และจะขยายผลไปยังเรือนจำในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภูมิภาคละ 1 เรือนจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ที่มีความสนใจร่วมงานกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับทางบริษัทอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีไปยังครอบครัว บุคคลรอบข้าง รวมถึงสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการให้โอกาส ซึ่งนับเป็นพื้นฐานหลักตัวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม จึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดทำโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อคอมพิวเตอร์มือสอง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเล็งเห็นว่า ในยุคปัจจุบันนั้นข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถจะนำมาประกอบอาชีพและช่องทางในการสร้างรายได้ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก หากผู้ต้องขังพลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวก่อนที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคม อาจส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปด้วยความล่าช้า

ทั้งนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ มีการทำโครงการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนมาโดยตลอด โดยสิ่งที่เรามุ่งเน้นคือความร่วมมือในการพัฒนา และการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง เพื่อกลับไปเป็นคนดีของสังคม การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เกิดขึ้นจาก เจตนารมณ์ที่ตรงกันของกรมราชทัณฑ์ และบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขัง ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ข้อคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจจะได้รับการฝึกอบรม และฝึกทำงาน ซึ่งหากผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วผู้ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ก็จะได้ทำงานทันทีหลังพ้นโทษ

ด้าน นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์อีสเอเชีย กล่าวว่า พันธกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้ความสำคัญกับสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการให้โอกาส ซึ่งนับเป็นพื้นฐานหลักตัวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ในครั้งนี้จึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดทำโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อคอมพิวเตอร์มือสอง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเล็งเห็นว่า ในยุคปัจจุบันนั้นข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถจะนำมาประกอบอาชีพและช่องทางในการสร้างรายได้นั้น ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก หากผู้ต้องขังพลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่ได้เรียนรู้ เพื่อที่จะปรับตัวก่อนที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคม อาจส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพสำหรับพวกเขาเป็นไปได้โดยยาก ซึ่งหากการพัฒนาคนเป็นไปด้วยความล่าช้า ท้องถิ่นและชุมชนก็คงเจริญไปได้ยากด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น การนำคอมพิวเตอร์มือสองกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลุกกระตุ้นจิตสำนึกการแบ่งปันให้แก่สังคมไทย โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ของที่เราไม่ได้ใช้ ก็อาจมีประโยชน์มากมายสำหรับใครหลายคน โครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถสนับสนุนต่อเจตจำนงค์ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการให้ผู้ต้องขัง สามารถกลับตนเป็นคนดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ฉะนั้นการแบ่งปันและการมอบโอกาส จะสามารถช่วยให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีมีคุณค่าต่อตนเองครอบครัวและสังคมต่อไป