วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จัดงบกว่า 2.5 แสนบาท สนับสนุน

07 มี.ค. 2023
550

อ.หางดง เปิดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ต.น้ำแพร่ จัดงบจากภาครัฐภาคเอกชนกว่า 2.5 แสนบาท สนับสนุน วางกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และออบขาน

วันที่ 7 มีค.2566 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันฯ อำเภอหางดง ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง (PM 2.5) ตำบลน้ำแพร่ โดยมี นายเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมพิธี ประกอบด้วย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ ต.บ้านปง ต.หนองควาย อ.หางดง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และออบขาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และออบขาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้(ชม.13) สันป่าตอง หน่วยจัดการต้นน้ำ แม่นาไทร และห้วยป่าเลา

ทั้งนี้ได้มีผู้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดย อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในตำบลน้ำแพร่ จำนวน 5 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยมี นายอำเภอหางดง เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหมอกควันไฟป่าของตำบลน้ำแพร่ นพมาศ แจ้งกระจ่าง จำนวน 20,000 บาท บ้านสวนฮิมดอย รีสอร์ท และ หจก.PWS สนับสนุนน้ำดื่มตลอดการปฏิบัติงาน ชมรมออฟโรดไทยแลนด์ สนับสนุน งบประมาณที่ได้จากการแข่งขันออฟโรดในพื้นที่ จำนวน 80,000 บาท เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมไฟป่า จำนวน 69,000 บาท รวมทั้งสิ้น 255,000 บาท พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ หยุดเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่