วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

Kick Off รณรงค์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน อ.ดอยสะเก็ด หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ.ดอยสะเก็ด จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน หวังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าถ้ำหลวง หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด/ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM. 2.5) อำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (Kick Off) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส., หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้, สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลวงเหนือ, กลุ่มภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมกว่า 150 คน โดยมี นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ กล่าวให้การต้อนรับ และ นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร, การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ