วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ขนส่งเชียงใหม่ จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด “งท” ประมูลวิถีใหม่ทางเว็บ tabienrod.com

ขนส่งเชียงใหม่แถลงเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 31 หมวด “งท – เงินทองท่วมท้น มากล้นทวีสุข” 301 หมายเลข ประมูลวิถีใหม่ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com เหมาะอย่างยิ่งเป็นของขวัญ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน วันแห่งความรัก ลงทะเบียน เคาะเสนอราคา ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันปิดประมูล 25 ก.พ. 66 ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหน สนใจป้ายกราฟิกสวยงาม สื่อความเป็นเชียงใหม่ ร่วมประมูล ร่วมทำบุญได้

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 31 ในหมวดอักษร “งท – เงินทองท่วมทัน มากล้นทวีสุข” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งจะเป็นการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาที่พอใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันปิดการประมูล ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

“อย่างไรก็ตามการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวยในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction โดยประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋ง แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลครั้งนี้ เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไป” ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้การประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศทุกท่าน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในจังหวัดใด หากสนใจป้ายที่มีความหมายสื่อถึงความเป็นคนเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย และร่วมทำบุญสร้างกุศลโดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “งท – เงินทองท่วมทัน มากล้นทวีสุข” สามารถลงทะเบียนและเสนอราคาป้ายที่ท่านต้องการได้ ที่เว็บไซต์ wwv.tabienrod.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งปิดประมูล คือ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์2566 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 06 1268 2266, 06 1270 5454 หรือที่หมายเลข 1584