วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ศปก.อ.แม่แตง​ ตรวจติดตามร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง พบร้านให้ความร่วมมือด้วยดี

ศปก.อ.แม่แตง​ ตรวจติดตามร้านอาหาร​ พบผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยดี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง มอบหมายให้​ นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นางสาวอังคณา ใจเอ้ย ปลัดอำเภอ งานปกครอง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอแม่แตง และสมาชิก อส.อ.แม่แตง ตรวจสถานบริการที่คล้ายสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังกาแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ร้าน ได้แก่​ ร้านตำนาญ​ ร้านเพื่อน พ้อง น้อง พี่ และ ร้านเลดี้ดอย

ทั้งนี้มีรายงานผลการดำเนินการ​ ว่า​ การตรวจติดตามสถานประกอบการ​ ร้านอาหาร​เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องโควิด-19​ ที่ทางราชการกำหนดเป็นอย่างดี