วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

เปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรกคึกคัก ผู้โดยสารระหว่างประเทศพรึบสนามบินเชียงใหม่

บรรยากาศการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ เป็นไปอย่างคึกคัก เที่ยวบิน TR 676 สายการบินสกู๊ตไทเกอร์แอร์ เดินทางมาจาก ประเทศสิงคโปร์ มีผู้โดยสารจำนวน 160 คน ซึ่งเกือบเต็มความจุของเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้ผู้โดยสารไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แต่ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจโควิดก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่ได้รับวัคซีน

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศเป็นวันแรก ผู้โดยสารบางส่วนไม่ได้เตรียมเอกสารวัคซีน หรือผลตรวจโควิดไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จะประสานผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจะลงจอด

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดประเทศเต็มรูปแบบน่าจะทำให้ความต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมาเป็นลำดับ เดือนเมษายน 2565 มีผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 3,000 คน เดือนพฤษภาคม มีจำนวนกว่า 6,000 คน และล่าสุดในเดือนมิถุนายน มีจำนวนเกือบ 12,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน

ปัจจุบันมีสายการบินที่ทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ สายการบินสกู๊ตไทเกอร์แอร์ เส้นทาง สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน สายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และสายการบินเจจูแอร์ เส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทำการบินในลักษณะเครื่องเช่าเหมาลำ