วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ศปก.อ.แม่ริม ตรวจติดตามเข้มต่อเนื่อง ร้านอาหาร สถานประกอบการ

อ.แม่ริม เข้มงวดร้านเหล้า ย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม สั่งการให้ นายธีรนนท์ กันทวงศ์ นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน นางสาวชบาไพร วรกิจคุณากร ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.แม่ริม ที่ 4 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ริม สัสดีอำเภอแม่ริม และ ทหารจาก กรมรบพิเศษที่ 5 ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อกำกับ ติดตาม และกวดขันให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2565 และ 40/2565 จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านหม่าล่ากู๊ดเบิร์น ร้านแวะกำ ควายไทย ร้านมโนรมย์ ร้านบาร์เจริญ ร้านโอปี้หม่าล่า และร้านบ้านแสงจันทร์

ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการฯ ศปก.อ.แม่ริม รายงานผลการปฏิบัติว่า การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งที่เปิดให้บริการ ต้องผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus และ COVID – Free Setting รวมทั้งให้จำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป