ทำบุญสืบชะตา 113 ปี เชียงดาว ไหว้สา “เจ้าพ่อหลวงคำแดง”

17 มิ.ย. 2022
1009

ชาวเชียงดาวร่วมใจทำบุญ 113 ปีเชียงดาว ไหว้สาเจ้าพ่อหลวงคำแดงปัดเป่าทุกข์ภัย

วันที่ 16 มิ.ย. 65 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณประตูเมืองเชียงดาว ศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง ด่านแก่งปันเต๊า นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ ร่วมกับ ประชาชนอำเภอเชียงดาว ร่วมกันทำบุญสืบชะตาเมือง 113 ปี เมืองเชียงดาว น้อมนำสักการะเจ้าพ่อหลวงคำแดง ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง ประชาชน ขอพรแต่เรื่องดีๆ

พิธีดังกล่าวยึดถือตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวบ้านล้านนา ที่ถือว่า การสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงดาวอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

นอกเหนือจากพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงดาวแล้ว ชาวบ้านยังร่วมกันจัดพิธี ไหว้สาสักการะ องค์เจ้าพ่อหลวงคำแดง อีกด้วย

ความเชื่อขององค์เจ้าพ่อหลวงคำแดงนั้น สำหรับชาวล้านนาเชื่อว่า องค์เจ้าพ่อหลวงคำแดง อยู่ชั้นเทวดาเป็นผู้ปกครองอยู่เหนือภูติผีทั้งปวงในเขตล้านนาทั้งหมด