อดีตรองปลัดกลาโหม มอบทุนการศึกษานักเรียนแนวชายแดนเชียงใหม่

15 มิ.ย. 2022
889

อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนให้แก่นักเรียนแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้าน จ.เชียงใหม่ ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนสูงขึ้น นำความรู้มาพัฒนาชุมชนบ้านเกิด

วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการชายแดนทหาร กองกำลังผาเมือง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.วีระชัย ผองแก้ว ผบ.ฉก.ม.4 และนายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผอ.ร.ร.เชียงดาววิทยาคม ให้การต้อนรับ และมีนักเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 14 ทุน จากพื้นที่ อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย เข้ารับทุนการศึกษา

พล.อ.พิศณุฯ กล่าวแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยการปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วถึงกัน

ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์ของเงินที่ได้รับอย่างจริงจัง เพื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และทางมูลนิธิฯ จะได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในปีต่อๆ ไปด้วย