วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566

ทุกชิ้นส่วน “ต้นกัญชา” ม.แม่โจ้ เปิดขายแล้ว ย้ำ!! ต้องออกกฎหมายควบคุม

10 มิ.ย. 2022
722

ม.แม่โจ้ แถลงการณ์สนับสนุนการประกาศเสรีกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาผู้ป่วย ย้ำ!! ต้องมีกฎหมายควบคุมใช้เชิงสันทนาการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดขายทุกชิ้นส่วนจากต้นกัญชา ช่อดอก โล 35,000 บาท ต้นกล้า“แม่โจ้ 03” กล้าละ 30 บาท

วันที่ 10 มิ.ย. 65 ที่โรงปลูกกัญชาอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันประกาศแถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณี กัญชา กัญชง ได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย แต่ไม่สามารถทำได้เสรี 100% เพราะพิษภัยของกัญชายังคงมีอยู่ และมีพฤติกรรมการใช้ในบางเรื่องที่จำเป็นจะต้องได้รับการควบคุม

แถลงการณ์ฯ ระบุว่า ตามที่มีการประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกันดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนในนโยบายของรัฐบาลเรื่องกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงของประชาชนทางด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาตนเองสำหรับผู้ป่วย 3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนให้มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้กัญชาเชิงสันทนาการอย่างเข้มงวด สำหรับเด็กและเยาวชน 4.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยตัวใหม่ โดยกระบวนการผลิตจะต้องถูกสุขอนามัยและปลอดสารพิษ และ 5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอปวารณาตัวในการเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องกัญชา เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ด้านกัญชาสู่สังคม

ขณะเดียวกัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจร ด้วยการปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่มีสารเคมี และสารปรุงแต่งใดๆ มาโดยตลอด ซึ่งในส่วนของดอกกัญชาจะจัดส่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตยาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เหลือ เช่น ใบ,ราก หรือต้น ได้เปิดจำหน่ายให้ประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามจากการที่ได้มีการประกาศเสรีกัญชา ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 แล้ว เวลานี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้เปิดจำหน่ายกล้าพันธุ์กัญชา สายพันธุ์แม่โจ้ 03 ให้กับประชาชนทั่วไปด้วย ในราคาต้นละ 30 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ

ทั้งนี้ต้นกล้าที่มีการจำหน่ายนั้น จะเป็นต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน ยังไม่ทราบเพศ ตั้งเป้าหมายเพาะขยายพันธุ์เพื่อจำหน่าย 1 ล้านต้น พร้อมกันนี้ยังเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 ด้วยในราคาเมล็ดละ 20 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปเพาะขยายพันธุ์และปลูกด้วยตัวเอง นอกจากนี้ในส่วนของดอกกัญชาที่เดิมจะจัดส่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตยาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น จากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนด้วย โดยเบื้องต้นตั้งราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 35,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-873730,084-4888305 และLine ID:@kancha

ด้าน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า กัญชาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมามักจะมีผู้ที่แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกัญชาอยู่ตลอด เมื่อมีการประกาศเสรีกัญชาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกล้าพันธุ์กัญชา และชิ้นส่วนกัญชาคุณภาพดี ที่เป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จริงๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามและซื้อได้โดยตรงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการประกาศเสรีกัญชา แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ย้ำจุดยืนว่า สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แต่การนำไปใช้ในเชิงสันทนาการนั้น สนับสนุนให้มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน