วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

“สารภีพิทยาคม” คิ๊กออฟ ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สิ้น มิ.ย. 65 ต้องให้ครบ 100%

โรงเรียนสารภีพิทยาคม คิ๊กออฟให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขีดเส้นต้องไปให้ครบ 100% ภายใน มิ.ย. 65 ตั้งเป้าลงค้นให้ทราบปัญหาเพื่อวางแผนบูรณาการให้การช่วยเหลือ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้โรงเรียนสารภีฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลยางเนิ้ง สโมสรไลออนจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี สถานีตำรวจภูธรสารภี คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม ชมรมครูเก่าเพชรสารภี ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสารภีพิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยกิจกรรมนี้กำหนดให้ครูที่ปรึกษาจะต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้โรงเรียนสารภีพิทยาคมมีนักเรียนจำนวน 1,023 คน

นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม เนื่องจากตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด-19 นักเรียน คณะครู มีการจัดการเรียนการสอบแบบ On Line จึงไม่มีโอกาสที่จะไปดูแลนักเรียน ไปดูว่าลูกของเราซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสารภีฯ มีปัญหาอะไรบ้าง ในปี 2565 นี้ ปีนี้จึงมีนโยบายที่จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบปูพรหมเพื่อต้องการรับทราบปัญหา

“วันนี้ครูทุกคนต้องออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ต้องให้ได้ 25% ของจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบดูแล และโครงการนี้มีระยะเวลาให้ครูต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตลอดทั้งเดือนมิถุนายน ซึ่งโรงเรียนสารภีฯ จัดการเรียนการสอบแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา นักเรียนก็มาเรียนครบ 100% แต่ก็มีปัญหาสำหรับนักเรียนบางคนที่ชุดนักเรียนไม่มีบ้าง รองเท้าไม่มีบ้าง ซึ่งเป็นโจทย์ที่ได้เห็นตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน ทำให้มีแนวคิดว่า ครูต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูว่าที่บ้านนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง จะได้วางแผนช่วยเหลือกันต่อไป” ผอ.โรงเรียนสารภีฯ กล่าว

“ปกติการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูจะไปในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือไปในช่วงเย็นของวันที่มีการเรียนการสอน แต่วันนี้งดการเรียนการสอน นักเรียนก็จะหยุดอยู่บ้าน วันนี้เฉพาะในส่วนของคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ออกไปเยี่ยมนักเรียน 3 ครัวเรือน ที่ไปเยี่ยมหลังแรกพบว่าในบ้านอาศัยพ่อ-แม่-ลูก ซึ่งเป็นต่างด้าว ลูกที่เป็นนักเรียนยังไม่มีบัตรประจำตัวอะไรทั้งสิ้น ซึ่งทั้งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สโมสรไลออนฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะร่วมกันหาทางที่จะดำเนินการให้นักรเรียนมีบัตร ส่วนจะเป็นบัตรแบบไหนนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกครัวเรือนพักอาศัยอยู่ด้วยกันพ่อ-แม่-ลูก เจ้าของที่ดินซึ่งใช้ที่ดินเก็บต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมมา อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ได้โดยไม่เก็บเงิน ก็ได้มีการพูดคุยกันสอบถามปัญหา พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของให้ไว้ได้ใช้ต่อไปด้วย” นายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม กล่าว