วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

พรรคเศรษฐกิจไทยตั้ง “สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ใช้ศูนย์ประสานงานฯ “หนุ่ม-นเรศ” เป็นที่ตั้งสาขา

10 เม.ย. 2022
828

พรรคเศรษฐกิจไทยประชุมจัดตั้ง “สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ใช้ศูนย์ประสานงานฯ “หนุ่ม-นเรศ” เป็นที่ตั้งสาขา วางแผนขับเคลื่อนเรื่องที่ดิน น้ำ ป่า หวังยกระดับเศรษฐกิจประชาชน พร้อมดัน พรบ.ลำไย ให้คลอดให้ได้

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ผู้แทนหัวหน้าพรรคฯ เป็นประธานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นำสมาชิกพรรค จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง โดยศูนย์ประสานงานพรรคศูนย์ไหนที่รับสมัครสมาชิกพรรคได้มาก 500 คน ก็จะจัดตั้งเป็นสาขาพรรคได้ โดยการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองจะต้องมีสมาชิกพรรคในพื้นที่นั้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน

ในวาระก่อนการประชุม นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุมว่า พรรคเศรษฐกิจไทยมีนโยบายสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน รวมทั้ง 3 เรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนคือ เรื่องที่ดิน เรื่องน้ำ และเรื่องป่า วันนี้ประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาคเหนือมีที่ทำกินที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ต้องผลักดันให้เรื่องที่ทำกินเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายให้ได้ ส่วนเรื่องน้ำก็ต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องป่าในการที่จะต้องสร้างตาน้ำในป่าให้เพิ่มมากขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จะเป็นนโยบายสำคัญของพรรคที่จะทำให้เศรษฐกิจพี่น้องประชาชนในทุกระดับดีเพิ่มมากขึ้น มีที่ทำกินที่ถูกกฎหมาย มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร รวมถึงมีป่าไม้ที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น

จากนั้นเป็นการประชุมการจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคกำหนด โดยมีวาระการประชุม 2 วาระคือ การเลือกตั้งหัวห้าสาขาและกรรมการสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีกรรมการสาขาพรรค จำนวน 9 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรรมการสาขาพรรคฯ ทั้ง 9 คน ประกอบด้วย นายนเรศ มูลไฟ เป็นหัวหน้าสาขาพรรคฯ นายคำอ้าย นันต๊ะภูมิ เป็นรองหัวหน้าสาขาพรรคฯ นางประทุม คำก๋อง เป็นเลขานุการฯ นางธัญญรัตน์ จันทร์อารี เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ นายยงยุทธ โกฎิแก้ว เป็นเหรัญญิกฯ นายอนุวัชร์พงศ์ ใจชมชื่น เป็นนายทะเบียนฯ นายสุชาติ ปันทะนันท์ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนฯ นางรัตนาภรณ์ ปัญญาราช เป็นโฆษกสาขาพรรคฯ และนายรัฐพงษ์ ดำรงกิจพานิช เป็นผู้ช่วยโฆษกฯ

อีกวาระสำคัญเป็นวาระประชุมในการกำหนดที่ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งเป็นสำนักงานของ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เป็นที่ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเลขที่ 55 หมู่ที่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

หลังจากปิดการประชุมโดยนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคฯ ที่เข้าร่วมประชุมว่า แม้ว่าจะไม่ได้เป็น สส. ในพื้นที่เชียงใหม่ แต่ก็ได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลัดกันโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำมากมายหลายโครงการ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังทำงานในตำแหน่งนี้ โครงการสำคัญที่ได้ผลัดดันก็คือ อ่างเก็บน้ำแม่วาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเปิดหัวงาน หากอ่างแม่วางก่อสร้างแล้วเสร็จประโยชน์ไม่ใช่จะเกิดแค่พื้นที่ อ.แม่วาง พื้นที่ อ.ดอยหล่อก็ได้รับประโยชน์ด้วย อีกเรื่องคือ การผลักดัน พรบ.ลำไย ให้สำเร็จให้ได้ ในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่ม