วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

อ.หางดง ลงพื้นที่ตรวจสอบ “ปลากระชังแม่น้ำปิงน็อคน้ำตายหน้าแล้ง”

อ.หางดง ลงพื้นที่ตรวจสอบ “ปลากระชังแม่น้ำปิงน็อคน้ำตายหน้าแล้ง” ประสาน 4 หน่วยงานเข้าในการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

วันที่ 16 มี.ค. 65 สืบเนื่องจากกรณีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขตแม่น้ำปิงมีการร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาผักตบชวา ทำให้น้ำในลำน้ำแม่ปิงเน่าเสียปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมากนั้น เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหางดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลำน้ำแม่ปิงในเขตติดต่อและพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอหางดง พร้อมด้วย นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน กอ.รมน. จ.เชียงใหม่ ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประมงอำเภอสันป่าตอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองตอง นายก อบต.ขุนคง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลขุนคง เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการร้องเรียน

ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบแม่น้ำปิงเขตพื้นที่อำเภอหางดงตลอดสาย ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในเขตจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการระบายน้ำจากเมืองเชียงใหม่ลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้มีการชะล้างสิ่งปฏิกูลและสารแขวนลอยลงสู่แม่น้ำปิง ส่งผลให้ปลาในกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตายไปบางส่วน ประมาณ 400 กก. นอกจากนี้ยังพบว่ามีผักตบชะวากีดขวางลำน้ำปิงอยู่หลายจุด ทำให้เกิดการสะสมของตะกอนและน้ำปิงมีลักษณะนิ่งเป็นแอ่ง ซึ่งไม่สามารถระบายได้ อีกทั้งแม่น้ำปิงมีฝายกั้นอยู่หลายจุด คือ ฝายป่าแดด ฝายน้ำโท้ง ฝายท่ามะโก๋ และฝายสบร้องศรีวิชัย ทำให้การไหลเวียนของแม่น้ำปิงขาดช่วง สำหรับปลาในกระชังที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว มีปริมาณ 400 กิโลกรัม คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ 32,000 บาท

“อำเภอหางดง ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันตรวจสอบและได้สรุปผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ประสานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการปล่อยน้ำเข้าสู่แม่น้ำปิงพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเบื้องต้น ด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประสาน อบจ.ชม. เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชะวาในลำน้ำปิงในจุดที่มีการกีดขวางทางน้ำ หน่วยงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการสำรวจความเสียหายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้ อำเภอหางดงก็จะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณริมตลิ่งน้ำแม่ปิง เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในส่วนที่สามารถดำเนินการได้อีกทางด้วย” นายอำเภอหางดง กล่าวถึงแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหา