วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กอ.รมน. จัดกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ”

13 มี.ค. 2022
735

กอ.รมน. จัดกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” รวมพลังมวลชนไทยเพื่อสานอุดมการณ์ความสามัคคี ความรักชาติ พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจ กอ.รมน.

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษา มทบ.33 พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒนวานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี 2565 เพื่อรวมพลังมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ในการแสดงออกถึงอุดมการณ์ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติ พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ทสปช.ได้แก่ การฝึกจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรม ทสปช.กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, การส่งเสริมอาชีพ ทสปช. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงสาธิตการฝึก ทสปช. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 กิจกรรม ได้แก่ การต่อสู้ด้วยมือเปล่า, การ รปภ.บุคคลสำคัญ และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของชุดครูฝึก กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การนันทนาการ และการฝึกเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ทสปช. ต้นแบบ จำนวน 20 คน และชุดครูฝึก กอ.รมน.ภาค 3 โดยมี พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี