อบต.ดอยหล่อ จัดรถ พ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน

09 มี.ค. 2022
919

อบต.ดอยหล่อ จัดรถ“พ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน บริเวณสถานที่ราชการสำคัญในอำเภอดอยหล่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ดำเนินการจัดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พ่นน้ำต้นไม้/ถนน/พ่นน้ำในอากาศ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้จัดกิจกรรม “พ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (Kick off) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน บริเวณอาคารสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และโรงพยาบาลดอยหล่อ