วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.ดอยหล่อ

09 มี.ค. 2022
1193

ประธานมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ พร้อม เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.ดอยหล่อ

 

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ และเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการไทย พร้อมด้วย ดร.ชวิศา ชวกุล, ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อหาแนวทางการขยายงานบริการ พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ดอยหล่อ