วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ มอบเงิน 2.5 แสนบาท หนุนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน มอบผ่านพ่อเมืองส่งต่อให้อำเภอ

วันที่ 25 ก.พ. 65 ที่บริเวณหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ รับมอบ เงินสนับสนุนเพื่อการแก้ไข ป้องกัน ไฟป่าหมอกควันฯ จำนวน 250,000 บาท และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 6,000 ขวด จาก สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ กำนันตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง พร้อมด้วย กรรมการบริหารสมาคมฯ

นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เงินที่สมาคมฯ นำมามอบในวันนี้ เป็นเงินดอกผลในการดำเนินกิจการของสมาคมฯ โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อไปยังอำเภอต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะช่วยสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการมอบเป็นประจำในทุกปี

“สมาคมฯ ได้ประสานมายังที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้ เงินจำนวน 250,000 บาท จะแยกส่งมอบให้ฝ่ายปกครองท้องที่ทั้ง 25 อำเภอ ผ่านนายอำเภอ ก็จะได้รับอำเภอละ 10,000 บาท เพื่อไปสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งจะบริหารจัดการกันเองในแต่ละอำเภอ พร้อมน้ำดื่มที่ส่งไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากกับการจะแก้ปัญหาในใหญ่มาก สมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในการจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งใช้ได้ง่ายกว่าเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น” นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ กล่าว