วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผส.ชป.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “วุฒิชัย รักษาสุข” กับตำแหน่งใหม่ “ผชช.ชป.1”

ผส.ชป.1 พร้อมคนชลประทานในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ “วุฒิชัย รักษาสุข” กับตำแหน่งใหม่ “ผชช.ชป.1”

วันที่ 23 ก.พ. 65 ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเตล อ.เมืองเชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 (ผส.ชป.1) พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ แสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ในวาระที่กรมชลประทาน แต่งตั้งให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 1) วิศวกรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน (ผชช.ชป.1) อย่างเป็นทางการ

สำหรับประวัติการทำงานด้านชลประทาน นายวุฒิชัย รักษาสุข โดยสังเขปมีดังนี้ ชีวิตชลกรผ่านการทำงาน เป็นนายช่างชลประทาน อยู่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 รับใช้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ในปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน รวม 37 ปีเต็ม ปีนี้จะย่างเข้าสู่ปีที่ 38 ที่ผ่านมาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการวางโครงการชลประทาน ด้านการออกแบบอาคารชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรมก่อสร้าง จนกระทั้งเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานต่างๆ ได้แก่ โครงการปฏิบัติการคันและคูน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานลำพูน วันนี้ได้ความไว้วางใจจาก กรมชลประทาน ให้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำที่ได้สั่งสมมาตลอด 37 ปี เพื่อรับใช้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ด้านวิชาการในตำแหน่ง “วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญฯ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1”