วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

แม่อายยังเข้มตรวจเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมือง นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย

แม่อายยังเข้มตรวจเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย มอบหมายให้ นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อาย ที่ 5 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณบนถนนสาธารณะ บ้านบ้านแม่ฮ้าง หมู่ 6 และ บ้านสันป่าข่า หมู่ 9 ต. แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันปัญหายาเสพติดสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำผิดอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด