วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม ตรวจตัดตอนทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ พบ 2 แปลง ไร้เงาเจ้าของไร่ ทำการตัดเผาทำลาย

ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม ตรวจตัดตอนทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ พบ 2 แปลง ไร้เงาเจ้าของไร่ ทำการตัดเผาทำลาย

วันที่ 24 ม.ค. 65 ช่วงเวลา 15.00-18.30 น. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง น.ส.ธัญพร แสนคำวัง ปลัดอำเภอ นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์ ปลัดอำเภอ นำสมาชิกอส. ร้อย อส.อ.แม่แจ่ม 7 เข้าตรวจสอบแปลงฝิ่นตามพิกัดที่ได้รับแจ้งจากสายลับในพื้นที่บ้านกองบอด ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม

จากการตรวจสอบพบ แปลงฝิ่น รวม 2 แปลง แต่ไม่พบตัวเจ้าของไร่ฝิ่น โดยในแปลงที่ 1 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 50 ตารางวา ส่วนแปลงที่ 2 พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 2 งาน เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดและเผาทำลายแปลงฝิ่นทุกแปลงเป็นที่เรียบร้อย