วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ส.ว.ก๊อง” เฮ กกต. ยกคำร้อง “ทักษิณ” หนุนเป็นนายก อบจ. พร้อม ส.อบจ. กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่

“ส.ว.ก๊อง” เฮ กกต. ยกคำร้อง “ทักษิณ” หนุนเป็นนายก อบจ. พร้อม ส.อบจ.กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 21 ราย ลากยาวอยู่ครบวาระ อนุกรรมการฝ่ายสืบสวนมีมติเสียงส่วนใหญ่ชี้ข้อกฎหมายไม่ห้ามคนอื่นหสเสียงให้ จึงไม่เข้าข่ายชี้นำ-แทรกแซง การที่ ปชช. เลือกเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่ผอ.กกต.เผยยังไม่มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ รอยืนยันก่อนเผยแพร่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบสวน สอบสวน การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อต้น เดือน ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ กรณีที่มีผู้ร้องไปยัง กกต.ว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ชนะเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 หรือ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมาย และทำคลิปวิดีโอลงเฟชบุ๊กส่วนตัว เพื่อสนับสนุน นายพิชัยฯ จนได้รับเลือกตั้งดังกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีผู้ร้อง นายพิชัยฯ และ ส.อบจ. 21 คน กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด รวม 24 คำร้อง

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการถกในประเด็นดังกล่าว และยกเหตุผลว่า เนื่องจากไม่มีระเบียบ หรือข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นหาเสียงให้กับผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครไม่ได้ร้องขอ จึงถือว่าคำร้องคัดค้านดังกล่าวตกไป และได้ส่งมติดังกล่าวให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งได้มีการประชุมและได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก โดยให้ยกคำร้องเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 หรือ 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจาก นายทักษิณฯ ได้สนับสนุนเป็นการส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างใด ซึ่งนายพิชัยฯ สามารถบริหารงาน อบจ.เชียงใหม่ ได้อีก 3 ปี จนครบวาระ

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีผู้ร้องได้ระบุว่า นายทักษิณฯ และนายพิชัยฯ ได้หาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวง และจูงใจผู้ลงคะแนนให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมนั้น ไม่เข้าข่ายการชี้นำ แทรกแซง หรือบังคับให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนดังกล่าว แต่ผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนดังกล่าว ด้วยความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งการยกคำร้องดังกล่าว ทาง กกต. กลาง ไม่แถลงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการอย่างใด

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจะสอบถามไปยัง กกต.กลาง ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ก่อนเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป