“กอล์ฟสายสัมพันธ์ สชป.1,2,3,4” อย่างม่วน มีทั้งเสียงหัวเราะ และ เยาะเย้ย

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน “คนชลประทาน” จาก 4 สชป. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ “ประเพณีชลประทานภาคเหนือ” โดยครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากล้างลากันมานานกว่า 7 ปี มี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพพลิกฟื้นให้พลพรรคคนชลประทานภาคเหนือได้กลับมารวมดวลสวิงกันอีกครั้ง ตลอดการจัดการแข่งขันรวมไปถึงงานเลี้ยง อบอวลด้วยเสียงหัวเราะ ซึ่งมาพร้อมกับ…เสียงเยาะเย้ย

สำหรับ “กอล์ฟสายสัมพันธ์ สชป.1,2,3,4” ถือกำเนิดมาจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟชลประทานภาคเหนือ ก่อนปี พ.ศ. 2530 ซึ่งผู้ริเริ่มให้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ขึ้นในภาคเหนือ คือ “นายวิภา กุลพงษ์” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ซึ่งท่านได้นำถ้วยรางวัลจากการแข่งม้า มาหลอมเพื่อทำเป็นถ้วยเกียรติยศให้กับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ OVERALL LOW NET ซึ่งต่อมาได้มีการสลักชื่อผู้ที่ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศนี้ไว้บริเวณรอบฐานของถ้วยรางวัล

จากการสืบค้นจากแผ่นสลักที่ฐานของถ้วยรางวัลเกียรติยศนี้ เริ่มต้นในปี พ.ศ.2534 ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายอำนาจ เล็กไพจิตร ต่อมามีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2551 เป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งสนามในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก ตาก ปี 2556 เป็นปีสุดท้ายที่มีการจัดแข่งขัน ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายเอกรินทร์ ตันมา ได้เป็นผู้ชนะเลิศและเก็บรักษาไว้

กระทั่ง ปี พ.ศ. 2564 ได้มีการรื้อฟื้นให้มีการจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานกีฬากอล์ฟชลประทานภาคเหนือขึ้นมาอีกครั้ง โดย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้นำถ้วยรางวัลเกียรติยศมาทำการบูรณะให้มีความสวยงามสมเกียรติ และจัดให้มีการจัดการแข่งขันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

สำหรับผลการแข่งขันกอล์ฟประเพณีชลประทานภาคเหนือ ประจำปี2564
1. ชนะเลิศ overall low net และได้รับการจารึกชื่อในถ้วยเกียรติยศวิภากุลพงษ์ ปี 2564 ได้แก่ นายสุเมธ อุนจะนำ
2. ชนะเลิศไฟล์ A ได้แก่ นายนิพลน์ ศรีวิลัย รองชนะเลิศ ได้แก่ นายไพโรจน์ วงศ์สูง
3. ชนะเลิศไฟล์ B ได้แก่ นายจรัญ ก๋าเร็ว รองชนะเลิศ ได้แก่ นายพันธยุทธ์ ใจนวน (guest)
4. ชนะเลิศไฟล์ C ได้แก่ นายนพพร สารพิพัฒน์ รองชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรวุฒิ ธนะศิริ
5. ชนะเลิศไฟล์ D ได้แก่ นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย รองชนะเลิศ ได้แก่ นายชาติชาย ชัยยะ
6. รางวัลบู้บี้ ได้แก่ นายกตัญญู ใจชื้น

“ขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนุนที่ช่วยกันสืบสานประเพณีกอล์ฟชลประทานภาคเหนือปี 2565 ครั้งต่อไป คุณพีรยุทธ์ ผอ.กิ่วลมกิ่ว-คอหมา รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในพื้นที่ สำนักชลประทานที่ 2 แล้วพบกันครับ” นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผคป.เชียงใหม่ กล่าว