วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ไชยปราการ คัดกรองโควิด-19 คนเข้าพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน

ไชยปราการ คัดกรองโควิด-19 คนเข้าพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 10 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุด ชรบ. และ อสม. พื้นที่ 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน ของ อ.ไชยปราการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์แรกรับประชาชนต่างจังหวัด ต่างอำเภอ เข้าหมู่บ้าน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

มีผู้ที่เดินทางมารายงานตัว มาจากต่างจังหวัด 1 คน มาจาก อ.ปลวกแดง จว.ระยอง คัดกรองเบื้องต้น ได้ผ่านการกักตัวตามมาตรการฯ แล้ว
มีผู้ที่เดินทางมารายงานตัว มาจากต่างอำเภอ จำนวน 1 คน มาจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับวัคซีนครบตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด


ทำการ คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงต่ำ 1 คน กลุ่มเสี่ยงสูง 1 คน Swab 1 คน กักตัว 1 คน
พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวดเชียงใหม่