วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

อำภอแม่ออน รุกฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ จัดฉีด ต.ห้วยแก้ว ต.ออนเหนือ

อำภอแม่ออน รุกฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ จัดฉีด ต.ห้วยแก้ว ต.ออนเหนือ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน จัดให้มีหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยแก้ว และตำบลออนเหนือ ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแม่ออน สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่ออน รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว รพ.สต.บ้านหัวฝาย รพ.สต.บ้านสหกรณ์ โดยมีผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน จำนวน 159 คน แยกเป็น Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 4 คน AstraZeneca เข็มที่ 1 จำนวน 145 คน AstraZeneca เข็มที่ 2 จำนวน 7 คน และ AstraZeneca เข็ม 3 (Booster) จำนวน 3 คน