วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงใหม่ ส่ง “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 1” ลงพื้นที่ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครสู้ โควิด-19

สืบเนื่องจาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปิดรับอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ ทั้งนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่อาสาปฏิบัติหน้าที่ “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” จำนวน 4 ทีม 33 ท่าน ตามที่ได้เปิดตัวมาก่อนหน้านี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ญาติ เพื่อนร่วมงาน ประชาชนและสื่อมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 1 ขึ้นรถตู้เพื่อได้เดินทางไปปฏิบัติสู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนการเดินทางได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับพรและกำลังใจ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ก่อนที่ญาติ เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการตั้งแถวและมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาวทั้ง 8 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บางคนก็ถึงกับสวมกอดกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางถึงจังหวัดสมุทรสาครในช่วงค่ำวันนี้ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงวันที่ 8- 14 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป