วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

มทบ.33 รับทหารใหม่ พร้อมดูแลทุกนายปลอดภัย เข้มมาตรการป้องโควิด-19

01 ก.ย. 2020
2623

มณฑลทหารบกที่ 33 ต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ครอบครัวและญาติพรึบให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ผบ.มทบ.33 ย้ำ ขอให้มั่นใจ หน่วยฝึกเตรียมพร้อมอย่างดี พร้อมดูแลทหารใหม่ทุกนายให้ปลอดภัย พร้อมวางแนวทางการฝึกเข้มป้องกันโควิด-19

วันที่ 1 ก.ย. 63 ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (ผบ.มทบ.33) เป็นประธานต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมครอบครัวและญาติทหารใหม่ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 33 สำหรับในปีนี้มีทหารกองประจำการผลัดที่ 1/63 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,591 นาย จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 934 นาย จ.ลำพูน จำนวน 185 นาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 246 นาย และพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 226 นาย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการรับน้องทหารใหม่เข้ารับราชการทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดของกองทัพ โดยได้ให้ทุกหน่วยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรับน้องทหารใหม่เข้าประจำการ ทั้งสถานที่พัก สถานที่ฝึก ที่รับประทานอาหารและพื้นที่ในการออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดเตรียมครูฝึกในการฝึกและดูแลน้องทหารใหม่ตลอดห้วงการฝึก ซึ่งได้ทำการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมครูทหารใหม่มาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก่อนที่น้องทหารใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการ จะต้องเข้ารับการฝึกขั้นต้น ในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ก่อน โดยจะทำการฝึกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานทางทหาร ในการเรียนรู้ วินัยและแบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบและข้อบังคับและการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนทหาร รุ่นพี่ และ ผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานทางทหาร สามารถรับราชการทหารได้อย่างภาคภูมิใจ

ผบ.มทอ.33 กล่าวต่อว่า ขอให้พ่อแม่พี่น้องและญาติของทหารใหม่ทุกคน ได้มีความมั่นใจว่าทางหน่วยต้นสังกัดของน้องทหารใหม่ทุกหน่วย มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี พร้อมที่จะดูแล น้องทหารใหม่ทุกคน ให้มีความปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดี เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งยังสามารถพัฒนาตัวเองในการเป็นทหารกองประจำการที่ดี และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของตนในการรับราชการทหารในโอกาสต่อไปได้

สำหรับการฝึกในห้วงนี้ ต้องทำการฝึกภายใต้มาตรการควบคุม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการดำเนินชีวิตใหม่ (New normal) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหน่วยฝึกทุกหน่วยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันทั้งกองทัพบก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการฝึกจะเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเริ่มจากเบาไปหาหนัก และจากง่ายไปหายากตามลำดับ ซึ่งทุกหน่วยฝึกจะมีนายทหารที่ทำหน้าที่ ผู้ฝึกทหารใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากหน่วยต้นสังกัด และผ่านการฝึกครูทหารใหม่มาแล้ว รับผิดชอบดูแล ทั้งเรื่องการฝึก และความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ตลอดห้วงของการฝึก