วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“โควิด-19” เชียงใหม่ยังนิ่ง ป้องระบาดระลอก 2 ต้องการ์ดอย่าตก ย้ำทุกคนต้องมีวินัย

เชียงใหม่ผ่าน 100 วัน ยังไม่พอผู้ป่วยโควิด-19 ยอดสะสมยังนิ่งที่ 41 ราย ตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 3 พันราย ยันระลอก 2 ไม่มาแน่หาก “การ์ดไม่ตก!!” ต้องเข้มวินัยในตัวเอง “ออกบ้านสวมหน้ากาก ล้างมือให้บ่อย เว้นระยะห่างทางสังคม” เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องถกการจัดกิจกรรมรวมคนมากๆ รวมถึงการจัดงานลอยกระทงด้วย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางต่างประเทศ (อินเดีย 1 ราย, กาตาร์ 1 ราย) และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,222 ราย มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 117 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,397 ราย

สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 103 วันแล้ว ที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 41 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ SARS-COV2 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรอง จำนวน 3,104 ราย แยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 498 ราย ผู้ต้องขัง 337 ราย กลุ่มอาชีพเสี่ยง 616 ราย แรงงานต่างด้าว 1,097 ราย และกลุ่มผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ 556 ราย ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการการดูแลสำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มงวดทุกขั้นตอน โดยทุกคนจะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ และหากพบว่าป่วยหรือติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่จะต้องจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มาก เช่น ประเพณี คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า ฯลฯ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะได้เชิญผู้จัดงาน/กิจกรรม และผู้ประกอบการมาประชุมชี้แจงและทำบันทึกข้อตกลงรับทราบว่า ผู้ประกอบการหรือผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบในการจัดทำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานอีกด้วย

ดร.ทรงยศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรณีข้อกังวลของประชาชนว่าจะเกิดระบาดระลอก 2 นั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การไม่เกิดการระบาดได้ คือ รักษาวินัยในการป้องกันตนเองทำให้เป็นนิสัย โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด เมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ต้องลงทะเบียนเข้าออก หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยังต้องคงให้ความร่วมมือรักษามาตรการที่รัฐได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันและช่วยรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป แต่หากเกิดการระบาดขึ้น ระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมที่สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ และขอความร่วมมือประชาชน ไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ ไม่เชื่อ ข่าวปลอมที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ จาก “ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)” และ “ศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่” หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422