คณะผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย มอบเงินเพื่อโรงพยาบาลขุนยวม

มอบเงินเพื่อโรงพยาบาล…..วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.11 น. นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณพ่อโก่ติ๊ แพร่ทอง  คุณแม่ลัดดา แพร่ทอง  นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง  นายผดุง ยานะรินทร์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย  นายอาคม กลิ่นสักโก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุริน  นายสรชัย แพร่ทอง ร้านตูลีไดนาโม  ชมรมช่าง อปท.อำเภอปาย  มอบเงินให้โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143,000 บาท ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย