วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เชียงใหม่เปิดการฝึก “รด.” อย่างเป็นทางการ ผบ.มทบ.33 ย้ำ ต้องปลอดภัย!!

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เปิดการฝึก ประจำปีการศึกษา 2563 โดย เน้นย้ำ ให้ครูฝึกดูแลด้านความปลอดภัยตามหลักสูตร ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและกองทัพบก ที่ศูนย์ฝึกย่อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พล.ต. สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑบทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ ศูนย์ฝึกย่อย พัน.สต.กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ขอให้ครูฝึกดูแลด้านความปลอดภัยในการฝึกของนักศึกษา และดำเนินการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และกองทัพบก ซึ่งนอกจากจะฝึกให้เป็นกองกำลังสำรองที่ดีแล้วยังมุ่งหวัง ให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม ของชาติ

ทางด้าน พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวถึงมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการป้องกันโรค พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing ) ตามมาตรการของกองทัพบก เนื่องจากในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 12,000 คน จึงต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยในการเรียนการสอนและการฝึกของศูนย์