วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

นเรศ ลงถึงพื้นที่ก่อสร้าง ติดตามความคืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอน

11 ส.ค. 2020
1647

ชป.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี “นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ” ในการติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาเรื่องน้ำพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

วันที่ 11สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาความต้องการในเรื่องน้ำของประชาชนและ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมประชุมหารือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ณ วัดเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกษตรกรร้องขอดำเนินการโครงการสถานีสูบน้ำ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจุดก่อสร้างอ่าง หมู่ที่ 15 บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำแม่ปอน เป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ต่อมาได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอฟ โอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด, บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการงานสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญาเลขที่ จ.57/2562 (สพด.) ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ.จอมทอง อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำปิง ที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วว่า มีความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่ป่อน มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่หมู่ 15 บ้านแม่ปอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 38.64 ตร.กม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 12.19 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ควมกว้างสันเขื่อน 10.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 633.00 เมตร ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 3.80 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,267.54 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 1 ตำบล ส่วนผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ อ่างเก็บน้ำและหัวงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 298.99 ไร่ ราคาก่อสร้าง 341,670,065 บาท ระบบส่งน้ำ พิจารณาเป็นระบบคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเหมืองใหม่และเหมืองหลวง ซึ่งเป็นระบบส่งน้ำเดิม สามารถส่งน้ำเข้าระบบเหมืองและดูน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด