วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

นายกเล็กหนองแหย่งขอบคุณทุกองค์กร ช่วยกันฝ่าภัยพิบัติจาก “พายุซินลากู”

นายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ภายหลังได้เกิดพายุซินลากูส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในส่วนของตำบลหนองแหย่งภายหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวได้สั่งการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความเสียหายพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน มีการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลและฝ่ายปกครองในตำบลอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อาทิ เกิดน้ำเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรจึงได้สั่งการขุดลอกโดยเร่งด่วน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด มีต้นไม้หักโค่นทับที่อยู่อาศัยสั่งการให้ดำเนินการตัดและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมตัดกิ่งไม้พาดสายไฟแรงสูง และส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียงที่ประสบภัยพิบัติ

“เรามีการเตรียมพร้อมรับมือก่อนเข้าฤดูมรสุม โดยสั่งการไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังติดตามรายงานสภาพดินฟ้าอากาศทุกระยะ ตรวจสอบหาพื้นที่จุดเสี่ยง จัดงบประมาณขุดลอกคลอง ลำเหมือง จนตำบลหนองแหย่งผ่านพ้นวิกฤติภัยพิบัติครั้งนี้ไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ที่ได้ร่วมกันออกช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างทันท่วงที” นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง กล่าว