รุกคืบได้รับเมล็ดฝิ่นคืนต่อเนื่อง ศมพ.อมก๋อย จัดกิจกรรมหวังขจัดการปลูกฝิ่น

ศมพ.อ.อมก๋อย จัดกิจกรรมร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อย เลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยมี ร่วมด้วย นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด นายอำเภออมก๋อย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นอมก๋อย กว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม

การจัดกิกจรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย นำเมล็ดพันธุ์ฝิ่นมามอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 12.7 กิโลกรัม ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้รับมอบ จำนวน 22.90 กิโลกรัม และปี 2563 ได้รับมอบแล้ว จำนวน 23.49 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจากราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยแล้วจำนวน 59.16 กิโลกรัม

นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นแล้ว คณะทำงานได้จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2560 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่ และในปีปัจจุบัน ตรวจพบเพียง 5.85 ไร่ ลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มีหน้าที่อำนวยการประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น