วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ส่งมอบใบประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ให้เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 20 ก.ค. 63 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจังหวัดในการรับมอบ สำเนาใบประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จากยูเนสโก

โดย นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้แทนมอบฯ โดยมี นางทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาววิมลมาศ นุ้ยภักดี ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า พร้อมคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑล ก็เพื่อ ให้เกิดตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 4 แห่งเท่านั้น

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า มีพื้นที่รวม 420.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,906.25 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ประกาศจัดตั้งขึ้นภายใต้โปรแกรมด้านมนุษย์และชีวมณฑล ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2520

ด้วยความโดดเด่นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำภูเขาที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่ของแม่น้ำปิง ที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ได้รับการสนับสนุน กำกับดูแลโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องที่ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่แห่งนี้ต่อไป