วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เขื่อนแม่งัด-แม่กวง น้ำน้อย!! แม้เข้าฝนยังต้องส่งน้ำเป็นรอบเวร จัดกิจกรรมเพิ่มความชื้นพื้นที่รับน้ำ

11 ก.ค. 2020
1336

ปริมาณน้ำ 2 เขื่อนใหญ่เชียงใหม่ยังหวิว แม่กวงมีแค่ 28% วางแผนส่งน้ำเป็น 3 รอบเวร ส่งน้ำช่วยพื้นที่ด้านท้าย 15 ล้านคิว ส่วนแม่งัดเหลือแค่ 20% เตรียมส่งน้ำ 10 ล้านคิวช่วยพื้นที่ตอนท้าย เน้นสำหรับผลิตน้ำประปา วางแผนส่งให้ 4 รอบเวร พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายทำตามมติที่ประชุม ด้านโครงการแม่กวงฯ จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่รับน้ำบริเวณเขื่อน

วันที่ 10 ก.ค. 63 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประเวศน์ โปธิตา นายกเทศบาลตำบลออนใต้ นายธนพัฒ พาธุระ นายสมาทานทิพย์ สานุวิตร์ จากมูลนิธิเสียงสมานทิพย์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมกันทำกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณเขื่อนแม่กวงฯ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ผสมกับน้ำ แล้วฉีดพ่นในบริเวณเขื่อนตั้งแต่เขื่อนฝั่งขวา จนถึงสะพานแขวนบริเวณเขื่อนฝั่งซ้าย ความยาวทั้งสิ้น 6,000 ม. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่รับน้ำของเขื่อน และสร้างโอกาสในการเกิดฝนในพื้นที่ หลังจากเกิดความชุ่มชื้น

หลังการทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสรุปแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมีการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในวันที่ 15 ก.ค. 63 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน และรัฐบาลที่ได้มอบไว้ให้ ผลสรุปจาการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดียิ่ง โดยกำหนดแผนการส่งน้ำในไว้เป็น 3 รอบเวร รอบเวรแรก คลองส่งน้ำฝั่งขวา คลองส่งน้ำปู่เห็น ส่งวันที่ 15 – 21 ก.ค. คลองส่งน้ำผาแตก คลองส่งน้ำเมืองวะ และคลองส่งน้ำเกาะมะตัน ส่งน้ำวันที่ 15 – 28 ก.ค. ปริมาณน้ำที่ส่งรวม 6,592,320 ลบ.ม. รอบที่ 2 ลองส่งน้ำฝั่งขวา คลองส่งน้ำปู่เห็น ส่งวันที่ 27 ก.ค. สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค. คลองส่งน้ำผาแตก คลองส่งน้ำเมืองวะ และคลองส่งน้ำเกาะมะตัน ส่งน้ำวันที่ 3 – 12 ส.ค. ปริมาณน้ำที่ส่งรวม 5,002,560 ลบ.ม. และรอบที่ 3 ลองส่งน้ำฝั่งขวา ส่งวันที่ 8 – 12 ส.ค. คลองส่งน้ำปู่เห็น ส่งวันที่ 8 – 14 ส.ค. คลองส่งน้ำผาแตก คลองส่งน้ำเมืองวะ และคลองส่งน้ำเกาะมะตัน ส่งน้ำวันที่ 18 – 24 ก.ค. ปริมาณน้ำที่ส่งรวม 3,417,120 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวมที่ส่งน้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ ในช่วงฤดูฝนปี 2563 รวมทั้งสิ้น 15,012,000 ลบ.ม.

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.คบ.แม่กวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 72.594 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28% ของความจุ มีน้ำไหลเข้าอ่าง 0.365 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลออก 0.047 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ขึ้นกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำ การส่งออก มีเพียงส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภค บริโภค เท่านั้น ซึ่งเพียงพอแน่นอน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฝนในเดือน ก.ค. 63 จะต่ำกว่าค่าปกติ 5% ส่วนเดือน ส.ค. – ก.ย. 63 ปริมาณฝนจะใกล้เคียงค่าปกติ การคาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 1 ม.ค. 64 ของเขื่อนแม่กวงฯ แบ่งได้เป็น 5 สถานการณ์ ดังนี้ กรณีน้ำมากคาดว่าจะมีน้ำประมาณ 271 ล้าน ลบ.ม. กรณีน้ำน้อยคาดว่า จะมีน้ำประมาณ 86 ล้าน ลบ.ม. กรณีเช่นเดียวกับปี 2538 ซึ่งสถานการณ์ฝนคล้ายกับปีนี้ คาดการณ์ว่าจะมีน้ำประมาณ 223 ล้าน ลบ.ม. กรณีคล้ายกับปีเท่ากับค่าเฉลี่ย คาดว่าจะมีน้ำประมาณ 169 ล้าน ลบ.ม. และกรณีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5% คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ 162 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถิติน้ำไหลเข้าเขื่อนเดือนกรกฎาคม 2563 ไหลเข้ามากที่สุด 38.50 ล้าน ลบ.ม. น้อยที่สุด 4.25 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 17.41 ล้าน ลบ.ม. ปี 2562 เฉลี่ยน้ำไหลเข้าอ่าง 9.02 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 52.555 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20% ของความจุ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 0.144 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลอก 0.015 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนส่งน้ำพื้นที่โครงการแม่แฝก-แม่งัดฯ ฤดูฝน ปี 2563 37 ล้าน ลบ.ม. ส่งให้แล้ว 1.044 ล้าน ลบ.ม. และมีแผนส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 รวม 4 รอบเวรๆ ละ 4 วัน เปิด/ปิดบานเวลา 08.00 น. ของทั้งวันส่งและสิ้นสุดการส่งน้ำ และในแต่ละรอบเวรจะส่งน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แต่ละฝั่งส่งในปริมาณ 1.5 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยรอบเวรแรกกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ก.ค. 63 ซึ่งผลการส่งน้ำในรอบเวรแรกเป็นไปตามแผนที่กำหนดตลอดทั้งลำน้ำ รอบเวรที่ 2 กำหนดส่งน้ำวันที่ 12 – 16 ก.ค. รอบที่ 3 ส่งน้ำวันที่ 19 – 23 ก.ค. และรอบที่ 4 ส่งในวันที่ 26 – 30 ก.ค. 63

ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้กำชับในประกาศการส่งน้ำของโครงการฯ ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ทุกคน เคารพกติกาและยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำการเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานรับทราบ