วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ป.ป.ท. ร่วมกับ อำเภอสะเมิง ผุดกิจกรรมป้องทุจริตเชิงรุก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “การสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง อำเภอสะเมิง ร่วม ป.ป.ท. เขต 5 และ กรมป่าไม้

ทั้งนี้ในเวลา 13.00 น. ของวันเดียวกัน ที่บริเวณพื้นที่ป่าหมู่ที่ 10 บ้านดงช้างแก้ว ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้ร่วมโครงการ “การสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพิธีส่งมอบคืนผืนป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,300 ต้น หญ้าแฝก 20,000 ต้น โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน