วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กองกำลังผาเมือง เพิ่มมาตรการเพียบ เข้มสกัดแรงงานต่างด้าว

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การนี้ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

สำหรับมาตรการที่เพิ่มเติมเข้ามามีหลายประการ อาทิ การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 จุด การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม ตามธรรมชาติ การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้ด้วย

ทั้งนี้ในห้วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนเป็นต้นมา กองกำลังผาเมือง ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 28 ครั้ง ผู้ต้องหา 95 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรอง ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองเป็นกำลังป้องกันชายแดนรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก