วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

สันทรายเปิดเรียนวันแรกฉลุย ทุกโรงเรียนขานรับ เข้มมาตรการรัฐ รับมือโควิด-19

อำเภอสันทราย บูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสถานศึกษายุค New Normal of Education ในวันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ทุกโรงเรียนขานรับมาตรการของรัฐและจังหวัด เข้มตั้งแต่ก่อนเข้ารั้วโรงเรียน จัดไว้ครบทั้งจุดตรวจวัดไข้ จุดล้างมือ จัดห้องเรียนใหม่แบบห่างๆ เผยหากตรวจพบนักเรียนมีไข้แจ้งผู้ปกครองรับกลับส่งรักษาต่อทันที

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า อำเภอสันทรายบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการร่วมฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม. อปท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งในอำเภอ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และการเตรียมการด้านสถานที่รองรับมาตรการตามข้อกำหนดฯ

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติในทุกโรงเรียน เน้นย้ำมาตรการเข้มในการป้องกันโรคตามมาตรการของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีการกำหนดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือ จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ่อยๆ ลดการแออัดและกิจกรรมรวมกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการดูแลนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายอำเภอสันทราย กล่าวถึงผลการตรวจเยี่ยมว่า มีผู้ปกครองทยอยมาส่งนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันความแออัดด้านการจราจรแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง สภาพการจราจรบริเวณโรงเรียนคล่องตัว มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของโรงเรียน ทั้งมาตรการหลัก 7 ด้าน และมาตรการเสริม 5 ด้าน ทั้งนี้ทุกโรงเรียนย้ำว่ากรณีที่พบว่ามีนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนเพื่อนำนักเรียนไปตรวจรักษาทันที นอกจากนี้ได้แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย